MacGyver, stets zu interessanten Experimenten bereit